درباره یونیر

یونیر از مطرح کردن یک دغدغه شروع شد. «چگونه زندگی انسان ها را بهتر کنیم؟» افرادی که این دغدغه را داشتند، جمع شدند و «یونیر» شکل گرفت. اگر شما هم این دغدغه را دارید، تماس بگیرید تا گپی با هم بزنیم

ما در یونیر چکار می کنیم؟

خلق می کنیم دقیقا هر چیزی که باحال باشه

یاد میگیریم هر چیزی که لازم داریم

یاد میدیم هر چیزی که می دونیم

یک جمله که بسیار شاخ به نظر میاد

اعضای تیم یونیر

mrtech

/Front-End Developer/
/Back-End Developer/
/Android Developer/
/Manager/

داود صالحی

/Desginer/
/Creative Front-End Developer/
/UX Developer/

sunset

/Designer/
/Creative Front-End Developer/
/UX Developer/

احسان ملایی

/Front-End Developer/

امیرعلی احمدی

/Front-End Developer/
/Back-End Developer/
/Android Developer/
/Package Manager/

تماس با ما